• Phát hành mỗi thứ sáu trong tuần
  • Tin tức cập nhật, nhiều tiết mục đặc sắc, mới lạ
  • Tờ báo tuần có số lưọng cao nhất và có mặt khắp nơi trong Montréal, Longueuil, Brossard, Ville Saint-Laurent ...
  • Chúng tôi nhận: VISA, Mastercard